Vision Consultancy ApS

- a strategy, marketing and business solution - your vision in focus!

Vision Consultancy

Strategisk udvikling

Hvornår har I sidste kigget nærmere på jeres virksomheds strategi og strategiske muligheder? Strategi er ikke en status-quo situation. Jeres marked, jeres kunder eller retter sagt, hele jeres omverden og omgivelser ændrer sig hele tiden. Ordsproget ”Der er ikke en dag, der er ens” kan med rette bruges inden for strategisk udvikling og markedsføring. Strategi og strategisk udvikling burde være en naturlig løbende dialog og proces, som I har i jeres virksomhed for at kunne følge med markedskravene og styrke jeres konkurrenceevne og -position på kort og langt sigt.

Formålet med planlægning af strategi og strategiske udvikling kan kort beskrives som:

En proces, der inspirerer og styrer dialogen mellem din virksomheds forskellige funktioner og organistioriske niveauer i forhold til, hvordan din virksomhed bedst kan konkurrere på dine markeder.

Vision Consultancy ApS kan hjælpe og guide jeres virksomhed gennem denne dialog og process. Fokus vil være på både jeres kort- og langsigtede strategi og strategiske udvikling, som jeres virksomhed ønsker og måske allerede er begyndt på at udvikle inden for det/de markeder I opererer på eller har valgt at udvikle. Vi har mere end 15 års erfaring inden for strategisk rådgivning, forretningsudviklingsopgaver og –projekter, både i Danmark og internationalt.

Strategi er et omfattende område, og ofte er det ikke ligetil for en virksomhed at beslutte og fastlægge strategien både på kort og langt sigt, fordi omgivelser og marked er under bestandig påvirkning af forskellige faktorer, som har større eller mindre indflydelse på virksomhedens endelige strategisk beslutning herunder forretningsplan og virksomhedens fremtidige markedsføringstiltag og -plan.

Dette betyder, at en virksomheds strategisk planlægning omfatter mere end blot separate afdelingers og funktioners aktiviteter. En forretningsstrategi er mere effektiv, hvis den strategiske planlægning omfatter hele virksomheden og dens forretningsområder. For at kunne udvikle en successfuld strategi kræver det derfor en vilje og engagement til at yde en indsats i hele virksomheden og en tæt kobling mellem virksomhedens forretningsområder og markedsføringsplaner. En af de bedste metoder til at opnå dette er, at alle virksomhedens nøglepersoner løbende engageres og deltager i udviklingen af virksomhedens strategier ved en konstruktiv og resultatorienteret dialog med og mellem alle ledelsesniveauer.

Fordelene ved strategisk process scenarier og tidsforbrug er:

Eksempler på udvikling af en ny strategi- og markedsføringsplan

+ Vis eksempel

Kontakt os gerne for yderligere informationer og for referencer klik på Business Cases/Referencer.design . webdisplay