Vision Consultancy ApS

- a strategy, marketing and business solution - your vision in focus!

Vision Consultancy

Marketing / Outsourcing

Marketing

Markedsføres jeres virksomhed sig tilstrækkeligt og godt nok, så I bliver bemærket på jeres markeder? Har I den rette markedsføring, så de kunder I gerne vil i kontakt med, ved hvem I er og gerne vil i kontakt med jer? Har I tænkt nærmere over, hvad den rette markedsføring er for netop jeres virksomhed, jeres ønsker og ikke mindst på jeres markeder?

Formålet med markedsføring er kort sagt:

At finde, planlægge og iværksætte de markedsmuligheder og –aktiviteter, således at din virksomhed bliver kendt på markedet, I bliver kendt af kunder på markedet og de henvender sig til jer, I opnår konkurrencemæssige fordele i forhold til jeres konkurrenter, rent faktisk få solgt jeres produkt eller service ydelse, at I når jeres virksomhedsmål for dermed at opnå den success, I ønsker.

Vision Consultancy ApS kan hjælpe og guide jeres virksomhed gennem jeres markedsføringsproces med det formål at skabe succes på det eller de markeder I opererer på eller har valgt at udvikle. Vi har mere end 15 års erfaring med styring af markedsføringsprojekter og -kampagner både i Danmark og internationalt.

For hvilken som helst virksomhed bør markedsføring være en af de dominerende aktivitetsområder og ledelsesfunktioner, da den er med til at sikre, at virksomheden kompetence og konkurrenceevne står i forhold til markedskravene.

Planlægning af markedsføring er en systematiseret proces, der skal sikre, at virksomhedens kompetence og konkurrenceevne står i forhold til de trusler og muligheder der er i virksomhedens marked, dets kundepotentiale, dets omverden og omgivelser. Det er derfor vigtigt for virksomheden at analysere og fastlægge virksomhedens konkurrencefordele og –styrker før en endelig markedsføringsplan kan fastlægges.

En virksomheds markedsføringsplan og markedsføringsaktiviteter er afhængig af virksomhedens strategi og strategiske position. Dog bør markedsføringsplanen mindst indeholde følgende:

Tidsforbruget for udviklingen af en virksomheds marketingplan afhænger af, hvor kompleks jeres marked er, og hvor bred en markedsføringsplan I ønsker.

Eksempler på udvikling af en ny strategi- og markedsføringsplan

+ Vis eksempel

Kontakt os gerne for yderligere informationer og for referencer klik på Business Cases/Referencer.

Marketing outsourcing

Marketing outsourcing er et relativt nyt fænomen. Men hvorfor ikke oursource jeres virksomheds markedsføringsopgaver og -projekter?

Mange virksomheder oursourcer opgaver indenfor IT, personale og regnskab for at opnå en bedre og højere effektivitet i virksomhedens drift for dermed at opnå en økonomisk gevinst. En anden grund er også, at virksomheden ikke selv har tilstrækkelig med ressourcer, kapacitet og tid til at vedligeholde og udvikle disse opgaver og projekter eller for en kort tid blot har brug for ekspertise til at vedligeholde og udvikle disse.

Markedsføringsopgaver og projekter er ikke meget forskellige fra IT, personale og regnskabsopgaver og - projekter.

Formålet med marketing outsourcing er kort sagt:

At en virksomhed overdrager ansvaret for ledelsen, daglige styring og udvikligen af virksomhedens kortsigtede eller langsigtede behov for marketingsopgaver og projekter til et eksternt marketingsfirma.

Vision Consultancy ApS kan løfte opgaven for jer, og vi kan bl.a. hjælpe med:

Vi har mere end 15 års erfaring med markedsføringsprojekter og kampagner i Danmark og internationalt.

Kontakt os gerne for yderligere informationer på Kontakt Os og for referencer klik på BusinessCases/Referencer.design . webdisplay